My passion, All beautiful things and any nice concern share the world beauty by puy ~ is me

All post in newyear

The Gift

วันนี้เอาไอเดียการทำของขวัญแบบทำมือ (Handmade Gift) มาให้ดูกันค่ะ การทำของแบบทำมือ จะเป็นต้องใช้ 1. แรงบันดาลใจ 2. อุปกรณ์ที่สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ของแรงบันดาลใจ 3. การลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงที่คิดถึงรอยยิ้มตอนผู้รับได้ของ ขวัญ ใกล้คริสต์มาส ปึใหม่แบบนี้ การหาของขวัญมาอวยพรกัน ถือเป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่มีกันทุกออฟฟิตเลยใช่มั้ยหละคะ เมื่อปีที่แล้ว ที่ฝ่ายงานของปุ้ยก็เล่นกิจจกรรมตามล่าของขวัญกันค่ะ โดยให้ทุกคน เขียนของที่ตัวเองอยากได้ลงไปในกระดาษ ตามงบประมาณที่ตั้งกันไว้ แล้วก็รวบรวมของทุกคนใส่ขวดโหลไวว้ จากนั้นก็ให้ทุกคนจับฉลากรายการ Wish list ถ้าเราจับได้ของใคร เราก็ต้องไปหาของที่เข้าอยากให้มาให้เป็นของขวัญ โดยห้ามบอกเจ้าตัวและห้ามถามเจ้าตัวด้วย ดูท่าจะสนุกใช่มะ อย่างงี้ถ้าเราอยากได้อะไร ต้องระบุยี่ห้อ รุ่นและสี หรือสถานที่ซื้อด้วยนะเนี่ย จะได้ชัวร์ แล้วก็เป็นความบังเอิญ หรือความโชคดีก็ไม่รู้ที่ปุ้ยจับฉลากได้ของเจ้า นาย!! มาดูกันค่ะ … [...]

in D.I.Y. | Tagged , , , | 9 Comments

[DIY] Christmas and New Year Gift for my boss

วันนี้เอาไอเดียการทำของขวัญแบบทำมือ (Handmade Gift) มาให้ดูกันค่ะ การทำของแบบทำมือ จะเป็นต้องใช้ 1. แรงบันดาลใจ 2. อุปกรณ์ที่สามารถนำมาประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ของแรงบันดาลใจ 3. การลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงที่คิดถึงรอยยิ้มตอนผู้รับได้ของ ขวัญใกล้คริสต์มาส ปึใหม่แบบนี้ การหาของขวัญมาอวยพรกัน ถือเป็นกิจกรรมสนุกๆ ที่มีกันทุกออฟฟิตเลยใช่มั้ยหละคะ เมื่อปีที่แล้ว ที่ฝ่ายงานของปุ้ยก็เล่นกิจจกรรมตามล่าของขวัญกันค่ะ โดยให้ทุกคน เขียนของที่ตัวเองอยากได้ลงไปในกระดาษ ตามงบประมาณที่ตั้งกันไว้ แล้วก็รวบรวมของทุกคนใส่ขวดโหลไวว้ จากนั้นก็ให้ทุกคนจับฉลากรายการ Wish list ถ้าเราจับได้ของใคร เราก็ต้องไปหาของที่เข้าอยากให้มาให้เป็นของขวัญ โดยห้ามบอกเจ้าตัวและห้ามถามเจ้าตัวด้วย ดูท่าจะสนุกใช่มะ อย่างงี้ถ้าเราอยากได้อะไร ต้องระบุยี่ห้อ รุ่นและสี หรือสถานที่ซื้อด้วยนะเนี่ย จะได้ชัวร์ แล้วก็เป็นความบังเอิญ หรือความโชคดีก็ไม่รู้ที่ปุ้ยจับฉลากได้ของเจ้า นาย!! มาดูกันค่ะ ในกระดาษเขียนไว้ … [...]

in D.I.Y. | Tagged , , , | Leave a comment